Jeg fotograferer fordi jeg ikke kan lade være.
Professionel siden 2013.
Autodidakt / selvlært – med eget studie siden 2019.
Jeg anvender foto, video, lyssætning med naturligt lys og/eller flash, Photoshop, Lightroom og andre værktøjer.